روانشناسی دینیبایگانی

مروری بر دیدگاه های چند تن از روانشناسان غربی در روانشناسی دین

در مقالهٔ‌ حاضر دیدگاه‌ نظریه‌پردازانی‌ كه‌ در زمینهٔ‌ روان‌شناسی‌ دین‌ نظریهٔ‌ خاصی‌ را به‌ طور مستقل‌ ارائه‌ كرده‌اند مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. ابتدا نظریه‌ ویلیام‌ جیمز (۱۹۰۱) ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس
Dog