naghshzanبایگانی

مروری بر دیدگاه های چند تن از روانشناسان غربی در روانشناسی دین

در مقالهٔ‌ حاضر دیدگاه‌ نظریه‌پردازانی‌ كه‌ در زمینهٔ‌ روان‌شناسی‌ دین‌ نظریهٔ‌ خاصی‌ را به‌ طور مستقل‌ ارائه‌ كرده‌اند مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. ابتدا نظریه‌ ویلیام‌ جیمز (۱۹۰۱) ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس
Dog